وتن من سالهاست که با واژه ی تکرار آشناست...

این قلب من است  

به قول او .... این گوشت افتاده در قفس قفسه ی سینه ام

و من دیوانه ی زنجیری محرابم

وتن من سالهاست که با واژه ی تکرار آشناست

و شاید روزی تن او شود گنبد من

که من در انحنایش قد خم کنم

وگنبد قانون صفحه را بشکند و رخنه کند به عالم فضا...

و چه می شود روزی سوزنی از روی دلسوزی بدوزد شیار های بی تاب این گنبد را

که من تا ابد در این انحنا محبوس شوم

و روزی بعد از ابد استخوان هایم شود گردنبند زینتی انحنایش.

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
si

ta abad mandegar ast[هیپنوتیزم]

علی

و تن من سالهاست که با واژه ی تکرار آشناست.