می خواهم غوطه ور باشم در این سکوت مرگبار من قاصدکم... آهسته دامن خود را بر این دریای وحشی پهن خواهم کرد. ادامه مطلب
/ 9 نظر / 12 بازدید

سرخوشم امشب زبان دلمان بند آمده است بال و پر گشوده در آغوش بادم امشب  
/ 7 نظر / 13 بازدید
شهریور 90
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
7 پست
آبان 86
16 پست
مهر 86
7 پست
گل
1 پست
آلودگی
1 پست
شمعدانی
1 پست
مخمل
1 پست